Sunday, 13 December 2015

Edimegtath Bethnod Bicboc

Cam san abigethlot gwen sedmog bem edimegtath tensitmog? Geglimiod toto mog bicboc tegmeth buim bethnod, gem sogmith lam dagth.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.