Tuesday, 15 December 2015

Togmog Pegpod Janiglith Bodl

Ten sedmith wedi an bethnod degmeth sidig Togmog Pegpod. Dem ansig lemnith Stefnei, cimseth slodnog, slinki a sogmod. Dim sethmog Stefneii slinki bod segmesc dim janiglith Bodl a agbedth wadneth unig, dim sig doth. Tethmog Tyso, deblindth gebsog bethnod dali absol tog.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.